Obchodní podmínky

1) Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.krabice-praha.cz . Internetový obchod provozuje společnost Krabice, s.r.o

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel

2) Objednávka a uzavření kupní smlouvy                                                                                   

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny krabice-praha.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. 
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím., za předpokladu zaplacení kupní cena.
 • Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetové prodejny krabice-praha.cz , kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

3) Platební podmínky

 • Platba v hotovosti či platební kartou při osobním odběru zboží
 • Platba dobírkou při dopravě přepravní službou nebo poštou
 • Platba předem na základě vystavené zálohové faktury

4) Dodací podmínky a doprava

 • Vlastními auty či spedicí: 300 Kč bez DPH.
 • Vlastní odběr: Zdarma (z našeho skladu v Praze 9 - Čakovicích).
 • Nadrozměrné objednávky: Cena dle individuální kalkulace.
 • Objednávky nad 7.000 Kč bez DPH: Doprava zdarma.

5) Zrušení objednávky

Objednávku lze stornovat telefonicky , pokud je objednávka přijatá a zboží dosud nebylo expedováno. V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodejce nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží                                          

Právo na odstoupení podle předchozího odstavce se nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili osobně v provozovně dodavatele bez ohledu na skutečnost, zda si zboží objednali na stránkách www.krabice-praha.cz či nikoliv.

Při potřebě vrátit zboží nás kontaktujte, každý případ budeme posuzovat individuálně. Určitě najdeme uspokojivé řešení.

6) Cena a platební podmínky

Kupní cena zboží je uvedena na internetových stránkách www.krabice-praha.cz .Veškeré ceny již zahrnují DPH (koncové ceny)

7) Reklamace

 • Reklamace spotřebitele se řídí ustanovením § 616 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ustanovení § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
 • Reklamace zboží zakoupeného kupujícím, který není spotřebitelem, se řídí zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění. Prodávající je v takovém případě oprávněn přiměřeně použít tento reklamační řád i na kupujícího, který není spotřebitelem.

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady. Tyto vady je kupující povinen neprodleně nahlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme, je tedy potřeba převzít balík pouze v neporušeném stavu.